Log inHome

Wie is ECSA ?

ECSA is een consultingbedrijf, gespecialiseerd in de socio-economische evaluatie van grote infrastructuur- en strategische projecten. ECSA werd opgericht in 1995 op basis van de expertise van haar medewerkers inzake onderzoek van grootschalige infrastructuurprojecten, de ontwikkeling van strategische beleidsscenario’s, maatschappelijke kosten-batenanalyses, regionaal economische impact studies en multicriteria-analyses. 

 

Onze klanten

ECSA werkt zowel voor private klanten, locale besturen als de overheid. Tot onze klantenkring behoren onder meer de Vlaamse havenbesturen, de Vlaamse overheid (Mobiliteit en Openbare Werken), provincies, gemeenten, het Havenbedrijf Rotterdam, de haven van Brussel, ... Diverse van deze instanties zijn reeds klant van bij de oprichting van ECSA in 1995.

 

Ons werkterrein

ECSA doet economisch studiewerk waarbij infrastructuurprojecten in de planningsfase worden onderzocht op hun sociaaleconomische haalbaarheid en rendabiliteit. Daarvoor worden technieken gebruikt zoals maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA), regionaal economische impact studies (REIS, EEA) en multicriteria-analyses (MCA). Soms wordt ECSA ingeschakeld bij de ontwikkeling van beleidsalternatieven, beleidsstrategieën of studies die als beleidsondersteunende instrumenten worden ingezet.  ECSA is regelmatig actief in Europese studieprojecten en heeft ruime ervaring in de complexe regels en voorschriften die voor dergelijke projecten van toepassing zijn. Veel projecten die ECSA realiseert zijn gesitueerd in de haven- en transportsector of ze hebben op één of andere wijze met deze sectoren te maken.